Kompania

NOA

Industria : Bankë / Ins. Financiare   /   Nr. Anegino : CY67KR99

NOA

NOA eshte nje institucion financiar i licensuar nga Banka Qendrore e Shqiperise i cili vepron ne tregun financiar shqiptar qe nga viti 1999, e njohur me pare si PSHM, Opportunity Albania dhe sot eshte ne
zoterim nga NOA Holding N.V. dhe NOA Cooperative UA. NOA vepron nepermjet 20 degeve neper te gjithe vendin duke sherbyer klientet ne zonat urbane dhe rurale dhe ne te gjithe sektoret e ekonomise:
prodhim, sherbim, tregti, bujqesi dhe blegtori.

Vizioni i NOA eshte: “Te jemi kompania e perzgjedhur nga klientet duke siguruar Shpejt dhe Lehte sherbime dhe produkte financiare”.

Kompania NOA ofron mundesi punesimi dhe ambjent dinamik ku mund te shprehni potencialin tuaj profesional.


Reklamat
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Degët Tiranë
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Drejtor Dege, Tiranë
Oficer Kredie i Lartë, Tiranë
Oficer Kredie, Tiranë
Drejtor i Segmentit Biznes, Njësia e Projekteve & Segmenteve
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Drejtor Dege, Dega Korçë
Team Leader - Call Center, Njësia CRM
Oficer Kredie, Dega Paskuqan
Specialist i Riskut të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Shkodër
Oficer Kredie, Dega Kamëz
Oficer Kredie, Dega Pogradec
Drejtor Rajonal, Departamenti i Shitjeve
Oficer Kredie, Dega Shkodër
Specialist i Kontrollit të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Specialist i Financës / Kontabilitetit, NOA Kosovë
Drejtor i Zhvillimit të Biznesit, NOA Kosovë
Oficer Kredie në degët Tiranë, Durrës, Kavajë, Shkodër, Peshkopi, Fier, Korçë, Lushnjë, Çorovodë, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë.
Drejtor Dege, Dega Shkodër
Drejtor Dege, Tiranë
Oficer Kredie, Dega Fier
Manaxher për Partnerët Për Qytetet: Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier, Vlorë
Oficer Kredie i Lartë, Tiranë
Manaxher i Buxhetit dhe Raportimeve, Departamenti i Financës
Oficer Kredie, Dega Kamëz
Aprovues Kredie, Rrjeti Individe
Oficer Kredie, Dega Lezhë
Specialist i Marketingut dhe i Marrëdhënieve me Publikun
Manaxher, Njesia e Projekteve
Drejtor Dege, Dega Lushnje
Manaxher i Administratës, Njësia e Administratës
Specialist i Riskut të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Oficer Kredie, Dega Korçë
Manaxher Projektesh dhe Metodologji, Departamenti i Operacioneve & Projekteve
Drejtor Dege, Dega Kamëz
Oficer Kredie i Lartë, Dega fier
Specialist, Njësia e Thesarit, Departamenti i Financës
Oficer Kredie, Dega Korçë
Oficer Kredie, Dega Sarandë
Drejtor Dege, Dega Kamëz
Oficer i Lartë Kredie, Dega Berat
Account Manager, Njësia e Partnerëve
Oficer Kredie, Tiranë
Oficer i Lartë Kredie, Tiranë
Specialist i Lartë, Njësia e Kontabilitetit
Aprovues Kredie, Njësia e Riskut të Kredisë
Specialist i Kontrollit të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Oficer Kredie, Dega Kamëz
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Njësia e Partnerëve
Zhvillues Sistemesh, Njësia e Zhvillimit të Sistemeve
Oficer Kredie i Lartë, Dega Berat
Specialist, Njësia e Manaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin, Produkteve dhe Suportit të Biznesit
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Kamëz
Manaxher për Ruajtjen e të Dhënave dhe Raportimin – Data Warehouse, Departamenti i Operacioneve
Oficer Kredie, Dega Fier
Oficer Kredie, Dega Korçë
Manaxher për Ruajtjen e të Dhënave dhe Raportimin, Departamenti i Operacioneve
Drejtor Dege, Dega Kukës
Specialist i Riskut të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Drejtor, Njësia e Kontrollit dhe Buxhetit
Oficer kredie, Dega Kukes
Oficer Kredie, Dega Kukës
Specialist i Zhvillimit të Sistemeve, Njësia e Zhvillimit të Sistemeve
Oficer Kredie, Dega Peshkopi
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Kamëz
Oficer Kredie, Dega Gjirokastër
Oficer Kredie i Lartë, Dega Vlorë
Oficer i Sigurisë së Informacionit, Tiranë
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Njësia e Partnerëve, Tiranë
Oficer Kredie, Dega Shkodër
Oficer Kredie, Dega Berat
Oficer Kredie, Dega Fier
Specialist Shërbim Klienti, Dega Lezhë
Manaxher Projektesh, Organizim dhe Metodologji, Departamenti i Operacioneve
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Njësia e Partnerëve, Tiranë
Aprovues Kredie, Rrjeti Individë
Manaxher për Ruajtjen e të Dhënave dhe Raportimin, Departamenti i Operacioneve
Auditor i Brendshëm i Lartë, Departamenti i Auditit të Brendshëm
Drejtor Dege, Dega Fier
Oficer Kredie, Durrës
Oficer Kredie, Dega Pogradec
Oficer Kredie, Dega Fier
Oficer Kredie, Dega Sarandë
Oficer Kredie, Dega Gjirokastër
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Vlorë
Specialist - IT Helpdesk
Oficer Kredie, Dega Lezhë
Drejtor Dege, Dega Pogradec
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Oficer Kredie, Dega Kamëz
Drejtor Zonal i Mbledhjes së Kredive, Rajoni Jug
Oficer Kredie i Lartë, Dega Vlorë
Specialist i Riskut të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Specialist, Njësia e Manaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin, Produkteve dhe Suportit të Biznesit
Oficer Kredie, Dega Korçë
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Rajoni Jug
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Oficer Kredie, Peshkopi
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Rajoni Juglindje
Specialist, Njësia e Riskut Operacional dhe Parandalimit të Mashtrimit
Auditor i Brendshëm, Departamenti i Auditit të Brendshëm
Oficer Kredie i Lartë, Dega Durrës
Oficer Kredie, Agjencia Peshkopi
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Rajoni Juglindje
Specialist, Njësia e Riskut Operacional dhe Parandalimit të Mashtrimit
Oficer Kredie, Dega Korçë
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Rajoni Jug
Manaxher Rajonal i Marrëdhënieve me Partnerët, Rajoni i Veriut
Oficer Kredie, Dega Elbasan
Oficer Kredie, Dega Tirane
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Specialist i Riskut të Kredisë, Njësia e Riskut të Kredisë
Specialist, Njësia e Riskut Operacional dhe Parandalimit të Mashtrimit
Drejtor, Agjencia Peshkopi
Drejtor, Rrjeti i Partnerëve të Biznesit
Oficer Kredie, Dega Gjirokastër
Oficer Kredie, Dega Tiranë
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë - Retail
Manaxher i Marrëdhënieve me Palët e Treta
Oficer i Rekuperimit të Kredive, Zona Tiranë
Oficer Kredie, Dega Kukës
Oficer Kredie, Dega Lezhë
Oficer Kredie, Dega Berat
Specialist Shërbim Klienti, Dega Lushnje
Manaxher i Marrëdhënieve me Palët e Treta, Rajoni Jug (Vlorë, Fier, Gjirokastër, Sarandë)
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Oficer Kredie, Dega Korçë
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Drejtor, Njësia e Kontrollit të Vazhdueshëm dhe Riskut Operacional
Specialist i Riskut të Kredisë
Supervizor për Kredinë për Individë
Oficer Kredie
Specialist i Lartë në Njësinë e Administratës
Specialist i Njësisë së Marrëdhënieve me Klientin
Manaxher për Marrëdhëniet me Palët e Treta për Biznesin
Drejtor i Njësisë së Segmentit Agro
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Tiranë
Auditor i Brendshem i Larte
Oficer Kredie
Manaxher i Marrëdhënieve me Palët e Treta për Biznesin
Drejtor i Njësisë së Segmentit Agro
Specialist i Zhvillimit të Sistemeve, Departamenti i Proçeseve të Biznesit
Specialist i Segmentit të Biznesit, Departamenti i Zhvillimit të Biznesit
Specialist Shërbim Klienti, Dega Lushnje
Specialist Shërbim Klienti, Dega Berat
Specialist IT, Njësia e Infrastrukturës IT
Auditor i Brendshëm, Departamenti i Auditit të Brendshëm
Oficer Kredie i Lartë, Agjencia Sukth
Drejtor Dege, Lushnje
Oficer Kredie, Dega Pogradec
Specialist Shërbim Klienti, Dega Berat
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Njësia e Kredisë për Individë
Aprovues Kredie, Njësia e Kredisë për Individë
Drejtor i Suportit të Rrjetit të Degëve
Drejtor Dege, Gjirokastër
Drejtor Dege, Gjirokastër
Drejtor Dege, Gjirokastër
Drejtor Dege, Gjirokastër
Drejtor Dege, Gjirokastër
Oficer i Rekuperimit të Kredive, për Rajonin Fier/Lushnje/Berat
Drejtor, Agjencia Sukth
Oficer Kredie, Dega Tiranë
Drejtor i Suportit të Rrjetit të Degëve, Departamenti i Zhvillimit të Biznesit
Drejtor Dege, Tiranë
Drejtor Dege, Tiranë
Specialist Risku, Tiranë
Specialist i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun
Drejtor, Dega Pogradec
Aprovues Kredie Junior, Dega Tiranë
Oficer Kredie për zonat Cërrik / Peqin / Belsh
Drejtor, Njësia e Rekrutimit dhe Zhvillimit të Karrierës
Auditor i Brendshëm i Lartë, Departamenti i Auditit të Brendshëm
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Durrës
Oficer Kredie i Lartë
Oficer Kredie, Agjencia Kukës
Specialist i Riskut të Kredive, Njësia e Riskut të Kredive
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Shkodër
Drejtor, Dega Durrës
Oficer i Rekuperimit të Kredive, Rajoni Fier / Lushnje / Berat
Drejtor Dege, Tiranë
Drejtor, Njësia e Analizës dhe Riskut të Tregut
Manaxher i Marrëdhënieve me Biznesin e Vogël, Dega SE
Recruitment Manager, Human Resources Department
Learning & Development Manager, Human Resources Department
Drejtor Zonal i Mbledhjes së Kredive, Njësia e Mbledhjes së Kredive
Oficer Kredie, Agjencia Sukth
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Shkodër
Drejtor, Njësia e Kontabilitetit
Specialist i Zhvillimit të Sistemeve të Informacionit, Njësia e Manaxhimit të Sistemeve të Informacionit
Drejtor i Njësisë Operacionale
Drejtor, Njësia e Kontabilitetit
Specialist i Zhvillimit të Sistemeve, Njësia e Manaxhimit të Sistemeve të Informacionit
Drejtor, Dega Elbasan
Specialist Shërbim Klienti, Dega Elbasan
Drejtor, Njësia Operacionale dhe Administrative
Drejtor, Njësia Operacionale dhe Administrative
Oficer Kredie, Dega Lezhë
Drejtor Agjencie, Agjencia Kombinat
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Specialist i Riskut të Kredive, Tiranë dhe Qarku Elbasan
Drejtor Agjencie, Agjencia Bilisht
Oficer i Rekuperimit te Kredive, Rajoni Durres
Oficer Kredie i Larte, Dega Elbasan
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Agjencia Gjirokastër
Oficer i Rekuperimit të Kredive për Rajonin Durrës
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Fier
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Shkodër
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Agjencia Gjirokastër
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Oficer i Rekuperimit të Kredive për Rajonin Durrës
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Oficer Kredie, Dega Fier
Drejtor, Agjencia Berat
Oficer Kredie, Agjencia Berat
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Shkodër
Drejtor, Agjencia Sauk
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Sarandë
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Tiranë
Oficer Kredie, Dega Tiranë
Oficer Kredie, Qarku Elbasan
Oficer Kredie, Dega Korçë
Oficer Kredie, Dega Durrës
Specialist Credit Scoring
Oficer i Mbledhjes së Kredive në Vonesë, Dega Tiranë
Specialist i Riskut të Kredive, Njësia e Riskut të Kredive
Oficer Kredie, Dega Fier
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Drejtor, Njësia e Kompensimit dhe Benefiteve, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Oficer Kredie, Dega Tirane
Oficer Kredie, Agjencia Gjirokastër
Oficer Kredie, Dega Srandë
Drejtor Dege, Dega Elbasan
Supervizor Agjencie, Pogradec
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Specialist i Riskut të Kredive, Njësia e Riskut të Kredive
Manaxher i Marredhenieve me Biznesin e Vogel
Oficer Kredie, Dega Lezhe
Oficer Kredie, Dega Tirane
Database Administrator
Specialist Shërbimi Klienti, Dega Shkodër
Supervizor Agjencie, Pogradec
Drejtor Dege, Dega Elbasan
Oficer Kredie, Dega Kombinat
Oficer Kredie, Dega Kombinat
Oficer Kredie, Elbasan
Oficer Kredie i Lartë, Elbasan
Oficer Kredie, Dega Shkodër
Supervizor Agjencie, Agjencia Pogradec
Specialist Sherbimi Klienti, Dega Lushnje
Oficer Kredie, Dega Durrës
Manaxher i Marrëdhënieve me Biznesin e Vogël, Njësinë e Biznesit të Vogël për rajonin e Jugut (Vlorë, Fier, Sarandë, Gjirokastër, Lushnje dhe Berat)
Oficer Kredie, Dega Kamez
Oficer Kredie, Dega Kombinat
Oficer kredie, Agjencia Kukes
Oficer Kredie, Agjencia Bilisht
Oficer Kredie, Agjencia Pogradec
Oficer Kredie, Dega Korce
Oficer Kredie, Dega Shkodër
Manaxhues Portofoli, Dega Durrës
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Specialist i Zhvillimit te Sistemeve
Oficer Kredie, Dega Durres
Oficer Kredie, Agjencia Bilisht
Oficer Kredie, Dega Elbasan
Specialist Sherbimi Klienti me Kohe te pjesshme, Agjencia Roskovec (Fier)
Supervizor Agjencie Roskovec (Fier)
Oficer Kredie, Agjencia Roskovec (Fier)
Specialist i Zhvillimit të Sistemeve
Oficer Kredie, Agjencia Belsh (Elbasan)
Supervizor Agjencie Belsh (Elbasan)
Oficer Kredie, Dega Fier
Specialist i Sigurisë së Informacionit
Drejtor i Njësisë së Marketingut & Marrëdhënieve me Publikun
Oficer Kredie, Dega Elbasan
DREJTOR DEGE
Oficer Kredie, Dega Durrës
MANAXHUES PORTOFOLI TIRANE
Oficer Kredie, Lushnje
Oficer i Rekuperimit te Kredive, Durres
Oficer Kredie Agro, Vlorë
Oficer Kredie, Agjencia "Ali Demi", Tirane
Specialist Sherbimi Klienti me kohe te pjesshme, Elbasan
Specialist Arkive
Manaxhues Portofoli, Tirane
Manaxhues Portofoli, Dega Tiranë
Oficer Kredie, Berat
Oficer Kredie, Gjirokaster
Supervizor Agjencie Gjirokastër
Oficer Kredie, Sarande
Specialist i Riskut të Kredive
Oficer i Rekuperimit të Kredive, Sarandë
Drejtor i Rrjetit të Degëve
Manaxher i Marrëdhënieve me Biznesin e Vogël,Njësia e Biznesit të Vogël për qytetin e Tiranës dhe Durrësi
Specialist i Riskut te Kredive per qytetet Tirane dhe Durres
Oficer Kredie, Agjencia Berat
Oficer Kredie, Dega Vlorë
Oficer i Rekuperimit te Kredive, per qytetet Sarande, Durres dhe Tirane
Manaxher i Marrëdhënieve me Biznesin e Vogël për qytetin e Tiranës dhe Durrësit
Specialist i Kompensimeve & Benefiteve, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Oficer i Rekuperimit te Kredive, Fier dhe Lushnje
Specialist i Sherbimit te Klientit me Kohe te Pjesshme, Agjencia "Unaza e Re" Tirane
Specialist në Analiza Biznesi dhe Raportimi, Njësia e Manaxhimit të Sistemit të Informacionit, Departamenti i Operacioneve
Specialist i Kompensimeve & Benefiteve, Departamenti i Burimeve Njerëzore
Specialist i Zhvillimit të Produkteve, Departamenti i Biznesit
Oficer Kredie/ i Lartë Agro, Lushnje
Oficer Kredie i Lartë Agro, Berat
Oficer Kredie i Larte, Pogradec
OFICER I REKUPERIMIT TE KREDIVE, SHKODER
Manaxhues Portofoli, Tirane
Oficer Kredie, Dega Lushnje
Oficer Kredie, Agjencia Kukës
Oficer Kredie, Dega Elbasan
Oficer Kredie,Dega Korçë
Oficer Kredie, Agjencia Berat
OFICER KREDIE I LARTË, TIRANE
DREJTOR DEGE TIRANE
OFICER I REKUPERIMIT TE KREDIVE, ELBASAN
Këshilltar Financiar, Dega Tiranë
Këshilltar Financiar, Dega Kamëz
Këshilltar Financiar, Dega Korçë
Aprovues Kredie, Njësia e Riskut të Kredisë, Tiranë
Menaxhues Portofoli, Dega Vlore
Menaxhues Portofoli, Dega Tirane
Këshilltar Financiar, Dega Pogradec
Menaxhues Portofoli, Dega Tirane
Menaxhues Portofoli, Dega Durres
Keshilltar Financiar, Dega Lezhe
Keshilltar Financiar, Dega Korce
Menaxhues Portofoli, Dega Durres
Administrator kredie ne Agjencine Bilisht
Specialist, Njesia e Zhvillimit te Sistemeve te Informacionit
Keshilltar Financiar, Dega Berat
Keshilltar financiar, Dega Pogradec
Keshilltar financiar, Agjencia Kukes
KESHILLTAR FINANCIAR DURRES
KESHILLTAR FINANCIAR-SHKODER
Keshilltar Financiar, Dega Elbasan
Supervizor, Agjencia Kukes
Keshilltar Financiar per Bizneset e Vogla dhe te Mesme
Menaxhues Portofoli- Korçe
Menaxher dege, Dega Vlore
Specialist MIS, Njesia e Zhvillimit dhe Menaxhimit te Sistemeve te Informacionit
Menaxhues Portofoli, Dega Lushnje
Supervizor Agjencie Gjirokaster
KESHILLTAR FINANCIAR-GJIROKASTER
Keshillar Finaciar, Dega Sarande
Keshilltar Financiar, Dega Lezhe
Keshilltar Financiar, Dega Korce
Keshilltar Financiar, Dega Lushnje
Keshilltar Financiar, Dega Tirane
Keshilltar Financiar, Dega Kombinat
Specialist MIS, Njësinë e Zhvillimit dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
Keshilltar Financiar, Dega Vlore
Specialist i Perputhshmerise, Departamenti Ligjor dhe i Perputhshmerise
Menaxhues portofoli-Sarande
Menaxhues Portofoli-Elbasan
Menaxhues Portofoli-Fier
Këshilltar Financiar për Bizneset e Vogla dhe të Mesme
SPECIALIST TELEMARKETING
KESHILLTAR FINANCIAR- DEGA VLORE
Menaxhues Portofoli
APROVUES KREDIE-ELBASAN
APROVUES KREDIE-ELBASAN
KESHILLTAR FINANCIAR-POGRADEC
MENAXHUES PORTOFOLI-LEZHE
ADMINISTRATOR KREDIE NE DEGEN LUSHNJE
ADMINISTRATOR KREDIE NE DEGEN e LUSHNJES
MENAXHUES PORTOFOLI - DURRES
Supervizor për Agjencinë “Rruga e Durrësit”
Supervizor Agjencia "Rruga e Durrësit", Tiranë
KËSHILLTAR FINANCIAR- DEGA TIRANA 2
Specialist Burimesh Njerëzore
KËSHILLTAR FINANCIAR- DEGA LEZHË
SHERBIM KLIENTI-AGJENCIA BILISHT
Specialist të Kompensimeve dhe Benefiteve
SHERBIM KLIENTI
KESHILLTAR FINANCIAR-TIRANE
Specialist Raportimesh
KESHILLTAR FINANCIAR- LUSHNJE
KESHILLTAR FINANCIAR- KORÇE
Head of Network / Region
ADMINISTRATOR KREDIE NE DEGE - TIRANE
APROVUES KREDIE-TIRANE
MENAXHER DEGE-TIRANE
KESHILLTAR FINANCIAR-LUSHNJE
KESHILLTARE FINANCIARE- KORÇE
KESHILLTAR FINANCIAR-FUSHE KRUJE
MENAXHUES PORTOFOLI-BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR-ELBASAN
KESHILLTAR FINANCIAR-KAMEZ
MIS Specialist
APROVUES KREDIE per zonat Fier, Lushnje, Berat
ADMINISTRATOR KREDIE NE DEGE-BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR-SHKODER
KESHILLTAR FINANCIAR-BERAT
APROVUES KREDIE per zonat Fier, Lushnje, Berat
KESHILLTAR FINANCIAR-BILISHT
MENAXHUES PORTOFOLI-SARANDE
MENAXHUES PORTOFOLI - VLORE
KESHILLTAR FINANCIAR - Tirane, Lushnje, Fier, Elbasan, Vlore, Gjirokaster, Sarande, Berat
Menaxher Dege - Tirane
KESHILLTAR FINANCIAR - Tirane, Lushnje, Fier, Elbasan, Vlore, Gjirokaster, Berat
APROVUES KREDIE - ELBASAN
APROVUES KREDIE - GJIROKASTER & SARANDE
Keshilltar Financiar - Fier
APROVUES KREDIE - GJIROKASTER & SARANDE
MENAXHUES PORTOFOLI - BERAT
Keshilltar Financiar - Vlore
Menaxher i Njesise së Rekrutimit dhe Menaxhimit te Karrierës
Keshilltar Financiar - Shkoder
Specialist i Menaxhimit te Aseteve
Menaxher Dege - Elbasan
Menaxher Dege - Berat
Keshilltar Financiar - Gjirokaster
Keshilltar Financiar - Vlore
Keshilltar Financiar - Pogradec
Keshilltar Financiar - Elbasan
Keshilltar Financiar - Tirane
KESHILLTAR FINANCIAR per SME
Keshilltar Financiar - Berat
Keshilltar Financiar - Tirane
Administrator Kredie ne Dege - Lushnje, Berat
Menaxhues Portofoli - Tirane
MENAXHER DEGE - TIRANE
PROCESS MANAGER
MENAXHER DEGE - GJIROKASTER
Menaxhues Portofoli - Shkoder
MENAXHUES PORTOFOLI - VLORE
KESHILLTAR FINANCIAR - LEZHE
KESHILLTAR FINANCIAR - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR - SARANDE
APROVUES KREDIE - LEZHE
MENAXHUES PORTOFOLI - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - VLORE
KESHILLTAR FINANCIAR - TIRANE
KESHILLTAR FINANCIAR - DURRES
MIS SENIOR SPECIALIST
MENAXHER DEGE - POGRADEC
KESHILLTAR FINANCIAR - POGRADEC
KESHILLTAR FINANCIAR - ELBASAN
MENAXHUES PORTOFOLI - SARANDE
KESHILLTAR FINANCIAR - LUSHNJE
MENAXHUES PORTOFOLI - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - SHKODER
KESHILLTAR FINANCIAR - BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR - SARANDE
KESHILLTAR FINANCIAR - DURRES
KESHILLTAR FINANCIAR - FIER
MENAXHUES PORTOFOLI - ELBASAN
MENAXHUES PORTOFOLI – VLORE
MENAXHUES PORTOFOLI - FIER
MENAXHUES PORTOFOLI - DURRES
KESHILLTAR FINANCIAR - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - LUSHNJE
Keshilltar Financiar - Durres
KESHILLTAR FINANCIAR - SHKODER
KESHILLTAR FINANCIAR - BILISHT
DREJTOR RAJONAL PER ZHVILLIMIN E BIZNESIT (RAJONI FIER-VLORE-GJIROKASTER-SARANDE)
DREJTOR RAJONAL PER ZHVILLIMIN E BIZNESIT (RAJONI SHKODER-LEZHE-F.KRUJE)
DREJTOR RAJONAL PER ZHVILLIMIN E BIZNESIT (RAJONI TIRANE-KAMEZ)
MENAXHER RAJONAL PER MENAXHIMIN E PORTOFOLIT NE RISK (RAJONI I QENDRES)
MENAXHER RAJONAL PER MENAXHIMIN E PORTOFOLIT NE RISK (RAJONI I VERIUT)
KESHILLTAR FINANCIAR - VLORE
KESHILLTAR PER SME
Human Resources Manager
KESHILLTAR FINANCIAR - BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR - LEZHE
KESHILLTAR FINANCIAR - KORCE/BILISHT
KESHILLTAR FINANCIAR - GJIROKASTER
DREJTOR RAJONAL PER ZHVILLIMIN E BIZNESIT
DIRECTOR OF PORTFOLIO AT RISK DEPARTMENT
DIRECTOR OF PORTFOLIO RISK DEPARTMENT
KESHILLTAR FINANCIAR - VLORE
KESHILLTAR FINANCIAR - SHKODER
DREJTOR DEGE - ELBASAN
KESHILLTAR FINANCIAR - BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR - POGRADEC
KESHILLTAR FINANCIAR - ELBASAN
KESHILLTAR FINANCIAR - LUSHNJE
KESHILLTAR FINANCIAR - LEZHE
KESHILLTAR FINANCIAR - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - TIRANE
KESHILLTAR FINANCIAR - DURRES
KESHILLTAR FINANCIAR - KORCE/BILISHT
KESHILLTAR FINANCIAR - GJIROKASTER
HEAD OF BRANCH NETWORK
APROVUES KREDIE - ELBASAN
MENAXHUES PORTOFOLI - SARANDE
DREJTOR DEGE - ELBASAN
KESHILLTAR FINANCIAR - LUSHNJE
KESHILLTAR FINANCIAR - ELBASAN
KESHILLTAR FINANCIAR - BERAT
KESHILLTAR FINANCIAR - LEZHE
KESHILLTAR FINANCIAR - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - TIRANE
KESHILLTAR FINANCIAR - POGRADEC
KESHILLTAR FINANCIAR - DURRES
KESHILLTAR FINANCIAR - KORCE, BILISHT
KESHILLTAR FINANCIAR - GJIROKASTER
ADMINISTRATOR KREDIE NE DEGE (BLA) - LUSHNJE
MENAXHER PRODUKTI AGRO
MENAXHUES PORTOFOLI - GJIROKASTER
APROVUES KREDIE - LUSHNJE/BERAT
ADMINISTRATOR KREDIE NE DEGE (BLA) – BERAT
APROVUES KREDIE - GJIROKASTER
DREJTOR DEGE - BERAT
MARKETING SPECIALIST
KESHILLTAR FINANCIAR - BILISHT
KESHILLTAR FINANCIAR - GJIROKASTER
MENAXHER DEGE - BERAT
MENAXHUES PORTOFOLI - DURRES
MENAXHER DEGE - ELBASAN
MENAXHUES PORTOFOLI - KORCE
DREJTUES ZHVILLIMI BIZNESI
MENAXHER I PRODUKTEVE / SEGMENTEVE
DREJTOR DEGE - TIRANE
APROVUES KREDIE - SHKODER
APROVUES KREDIE - VLORE
INTERNAL AUDIT MANAGER
COLLECTION SYSTEM ADMINISTRATOR
MENAXHER I PRODUKTEVE / SEGMENTEVE
DREJTOR DEGE - FIER
SALES FORCE EFFECTIVENESS (SFE) PROJECT MANAGER
MARKETING LEADER
KESHILLTAR FINANCIAR - KORCE
KESHILLTAR FINANCIAR - FIER
KESHILLTAR FINANCIAR - SARANDE
KESHILLTAR FINANCIAR - LUSHNJE
KESHILLTAR FINANCIAR - ROSKOVEC
KESHILLTAR FINANCIAR - KAMEZ
KESHILLTAR FINANCIAR - KUKES
KESHILLTAR FINANCIAR - FUSHE KRUJE
MENAXHUES PORTOFOLI - SARANDE
Agjent Shitje per Kredi
Mundesi punesimi prane NOA