Kompania

TSTS Group

Industria : Shërbime   /   Nr. Anegino : CP18GS41

TSTS Group

TSTS Group


Reklamat
Instruktor Vallezimi ne Krocera
Hidraulik ne Tragete/Krocere
Kasap ne Krocera
Shitese te CREW SHOP, Kompleksi Delijorgji
Media Manager ne Krocera
Kerkohet Adult Animator per ne Krocera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere, paga 1690$
Kuzhinier/Ndihmes Kuzhinier ne Krocera
Sound Technichian ne Krocere
Mekanik ne Tragete
Tour Expert ne COSTA CROCIERE
Ofrohet mundesi punesimi 1500 euro ne muaj
Kerkohet Urgjent Kuzhinier,per punesim te menjehershem ne anije
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Mekanik ne Tragete
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Punonjes per SPA per ne Krocera
Mekanik ne Tragete
Kerkohet International Hostess ne Krocera
Steward ne Tragete/Krocera
DJ (Disc Jockey) ne Krocera
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Kasap ne Krocera
Media Manager ne "Costa Crocere"
Tour Guide ne Krocera
Shitese ne CREW SHOP te "Folie Marine" Jale
Custom & Immigration Purser ne Krocera
Shitese ne CREW SHOP Green Coast, Palase
Shitese Part Time te CREW SHOP, Kompleksi Delijorgji, Tirane
Kerkohet Deck Boy për tragetet GNV / Paga 945 $
Shitese Part Time te CREW SHOP Durres
MUNDESI PUNESIMI NE SEKTORIN DETAR - TSTS GROUP
Kerkohet Shitese per CREW SHOP
TSTS Group kerkon ekonomiste per zyren ne Tirane
Kerkohet Asistente Zyre per TSTS GROUP
Mekanik ne Tragete
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere, paga 1690$
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Media Manager ne Krocera
Kasap ne Krocera
Kerkohet Shitese per CREW SHOP
Casino Dealer ne Krocera
Tour Guide ne Krocera
Fotograf/e ne Krocera
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Sound Technician ne Krocere
Kuzhinier/Ndihmes Kuzhinier ne Krocera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere, paga 1690$
Bartender ne Krocera
Kuzhinier/Ndihmes Kuzhinier ne Krocera
Sound Technichian ne Krocere
DJ (Disc Jockey) ne Krocera
Kerkohet Internatinal Hostess ne krocera/ 1300$
Kerkohet Shites/e ne Duty Free ne anije
Mekanik ne Tragete
Kerkohet Guest Service Agent per ne Krocere
Punonjes per SPA per ne Krocera
Kerkohen punonjes te kulinarise (bukepjekes, pasticier, kuzhinier)
Kerkohet kamarier/e ne Krocere
Tapicier ne Krocera
Hidraulik ne Tragete/Krocere
TV Programmer
Kerkohet Bartender ne Traget
Kerkohet Steward per tragete
Kerkohet Tour Guide ne Krocera
Kerkohet Bartender ne Krocere
Kerkohet International Hostess per krocera
Kerkohet Adult Animator per Krocera
Kerkohen Instruktor Vallezimi per Krocera
Kerkohet Fotograf/e ne Krocera
Kerkohet Adult Animator per Krocera
Punonjes per SPA per ne Krocera
Media Manager ne "COSTA CROCIERE"
Kerkohet Urgjent Engine Boy ,per punesim te menjehershem ne anije
Punonjes per SPA per ne Krocera
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Kuzhinier/Ndihmes Kuzhinier ne Krocera
Shitese te CREW SHOP, DURRES
Hidraulik ne tragete/krociera
DJ (Disc Jockey) ne Krocera
Kerkohet International Hostess ne Krocera
Kerkohet Shitese ne Duty Free ne Anije
Tour Guide ne Krocera
Custom & Immigration Purser ne Krociera
Media Manager ne Krociera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere, Paga 1690 $
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Fotograf/e ne Krocera
Cashier Operator ne Krocera
Fotograf/e ne Krocera
Shitese ne Duty Free ne Krocera
Tour Guide ne Krocera
Cashier Operator ne Krocera
Steward ne Tragete/Krocera
Kerkohet Adult Animator per ne Krocera
Deck Boy ne Tragete
Bartender ne Krocera
Kuzhinier/Ndihmes Kuzhinier
Kerkohet Adult Animator per Krocera
Kerkohen Guest Service Agent per ne Krocera
Media Manager ne "Costa Crocere"
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Sound Technican ne Krociera
Bartender ne Krocera
Kerkohet Urgjent kuzhinier, per punesim te menjehershem ne anije
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere, paga 1690$
Kerkohet Finaciere per zyrat e TSTS Group.
Bartender ne Krocera
Kasap ne Krocera
Sound Technichian ne Krocere
DJ (DISC JOCKEY) ne KROCERA
DJ (Disc Jockey) ne Krocera
Kerkohet International Hostess ne Krocera 1300$
Bartender ne Krocera
Bartender ne Krocera
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Frigoferist ne Tragete/Krocere
Shites/e në Duty Free ne Krocera
Custom & Immigration Purser ne Krociera
Custom & Immigration Purser ne Krocera
Custom & Immigration Purser ne Krocera
Cashier Operator ne Krocera
Cashier Operator ne Krocera
Cashier Operator ne Krocera
Instruktor Vallezimi ne Krocera
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Steward ne Tragete/Krocera
Steward ne Tragete/Krocera
Steward ne Tragete/Krocera
Tapicier ne Krocera
Tapicier ne Krocera
Tapicier ne Krocera
Tapicier ne Krocera
Tapicier ne Krocera
Casino Dealer ne Krocera
Casino Dealer ne Krocera
Casino Dealer ne Krocera
Casino Dealer ne Krocera
Deck Boy ne Tragete
Deck Boy ne Tragete
Deck Boy ne Tragete
Deck Boy ne Tragete
Fotograf/e ne Krocera
Sound Technichian ne Krocere
Kerkohet Shitese ne Duty Free ne Anije
Bartender ne Krocera
Cashier Operator ne Krocera
Kerkohet Guest Service Agent per ne Krocere
Kerkohet Adult Animator per ne Krocera
Sound Technichian ne Krocere
Tapicier ne Krocera
Kerkohet Guest Service Agent per ne Krocere
Kerkohet International Hostess ne Krocera
Fotograf/e ne Krocera
Kerkohet Guest Service Agent per ne Krocere
Kerkohet Shitese ne Duty Free ne Anije
Custom & Immigration Purser ne Krocera
TV Programmer
Tour Guide ne Krocera
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Deck Boy ne Tragete
Hidraulik ne Tragete/Krocere
Tapicier ne Krocera
Kerkohet Shitese ne Boutique ne Krocera
Casino Dealer ne Krocera
Kasap ne Krocera
Bartender ne Krocera
Steward ne Tragete/Krocera
Shites ne Crew Shop Tirane
Bartender ne Krocera
Shites ne Crew Shop Tirane
Cashier Operator ne Krocera
Media Manager ne Krocera
Kerkohet Adult Animator per ne Krocera
HR (Burime Njerezore/Rekrutuese) ne anije!
Kerkohet Shitese Crew Shop Durres
Shites ne Crew Shop Tirane
TSTS GROUP kerkon Financiere me eksperience
Punonjes per SPA per ne Krocera
HR (Burime Njerezore/Rekrutuese) ne anije!
Kerkohet Shitese Crew Shop Durres
Shites ne Crew Shop Tirane
Kerkohet Shitese Crew Shop Durres
Agjent/e Shitje ne Terren, CREW SHOP
HR (Burime Njerezore/Rekrutuese) ne anije!
Kerkohet Shitese Crew Shop Durres dhe Tirane
TSTS GROUP kerkon HR me eksperience
Shites ne Crew Shop Tirane
Shites ne Crew Shop, Tirane dhe Durres
Kerkohet Shitese Crew Shop Durres
TSTS GROUP kerkon Drejtor Komercial
Menaxher/e Dyqani ne Crew Shop, Green Coast Palase
Agjent/e Shitje ne Terren, CREW SHOP
Shites ne Crew Shop Tirane & Durres
Shitese ne CREW SHOP, Green Coast, Palase
Menaxher/e Dyqani ne Crew Shop, Green Coast Palase
Shitese ne CREW SHOP Green Coast, Palase
Kerkohen punonjes te kulinarise (bukepjekes, pasticier, kuzhinier)
Adult Animator
Fotograf/e
Instruktor Vallezimi
Kerkohet Shites/e ne Boutique ne Krocera
Punonjes per SPA per ne Tragete dhe Krocera
Kerkohet Guest Service Agent
TV Programmer
Steward ne Tragete/Krociera
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Cashier Operator ne Krociera
Casino Dealer ne Krociera
Sound Technician ne Krociera
Deck Boy
Tapicier ne Krociera
Hidraulik ne tragete/krocera
Kasap ne Krocere
Bartender ne Krociere
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Kerkohet shitese CREW SHOP, Durres
Shites ne Crew Shop, Tirane
Mekanik per tragetet italiane
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
Sound Technican ne Krociera
Kamarier ne Yacht Club ne krocere. Paga 1690 $
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Kasap ne Krocere
Hidraulik ne traget/krociera
Tapicier ne Krociera
Deck Boy
Mekanik per tragetet italiane
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Bartender ne Krociere
Shitese te CREW SHOP, Kompleksi Delijorgji
TSTS Group kerkon Rekrutuese
Sound Technican ne Krociera
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
TSTS Group kerkon Rekrutuese
Kasap ne Krocere
Shites ne Crew Shop, Tirane
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier ne Krocera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Shitese te CREW SHOP, Kompleksi Delijorgji
Bartender ne Krociere
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Mekanik per tragetet italiane
Sound Technican ne Krociera
Deck Boy
Tapicier ne Krociera
Hidraulik ne tragete/krocera
Kasap ne Krocere
TSTS GROUP kerkon rekrutuese
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
Mekanik ne Tragete
Sound Technican ne Krociera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere
TSTS Group kerkon ekonomiste per zyren ne Tirane,
Ndihmes Kuzhinier/ Kuzhinier ne Krocere
Kerkohet Shites ne Crew Shop
Shitese te CREW SHOP, Kompleksi Delijorgji
kasap ne krocere
Hidraulik ne traget/krociera
Tapicier ne Krociera
Deck Boy
Sound Technican ne Krociera
Mekanik per tragetet italiane
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Bartender ne Krociere
Casino Dealer ne Krociera
Cashier Operator
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Shites/e në Duty Free
Sound Technican ne Krociera
Mekanik per tragetet italiane
Steward ne Tragete/Krociera
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Bartender. Paga fillestare 1300 $ neto
Casino Dealer ne Krociera
Cashier Operator ne Krociera
TSTS Group kerkon Jurist/e per zyren ne Durres,
Tapicier ne Krociera
Bartender ne Krociere
Cashier Operator ne Krociera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere
TSTS Group kerkon Ekonomiste
Casino Dealer ne Krociera
Ekspert/e Prokurimesh
Media Manager ne Krociere
TV Programmer
Adult Animator
Hospitality Operator
Fotograf/e
Cashier Operator ne Krociera
Kerkohen punonjës sherbimi/ kamarier/ banakier/ punonjes ne mense" - Paga 945 $
Kamarier/e ne Krocera, Paga Neto duke filluar nga 1200 usd
Kerkohet Shites/e ne Boutique ne Krociera
Instruktor vallezimi
Punonjes per SPA per ne Tragete dhe Krocera
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Cashier Operator ne Krociera
Casino Dealer ne Krociera
Bartender. Paga fillestare 1300 $ neto
Kerkohet Fitness Instructor ne Bordin e Krocerave MSC
Kerkohet Shites/e ne Duty Free ne anije
Frigoferist" ne tragete/krocera
Kerkohet Kuzhinier/ Ndihmes kuzhinier ne tragete - Paga 945 $
KERKOHET DJ NE BORDIN E KROCERAVE MSC
Kerkohet Steward ne tragete/ Paga 945 $ neto
Kerkohet mekanik ne tragetet italiane
KERKOHET SOUND TECHNICIAN NE BORDIN E KROCERAVE MSC
Kerkohet Deck Boy për tragetet GNV / Paga 945 $
Kerkohet tapicier per te punuar ne Krociera
Kamarier ne Yacht Club ne krocere. Paga 1690 $
Kerkohet Hidraulik ne tragete/krocere
Kerkohet Kasap; Pagesa duke nisur nga 1200 $.
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Kamarier ne Yacht Club ne Krocere
Kerkohet Guest Service Agent ne Krociera
Sound Technican ne Krociera
Kerkohet Asistent/e zyre ne Durres
Durres, ofrohet vend pune Shites/e ne CREW SHOP
CREW Shop, kerkon Ekonomist/e per dyqanet ne Tirane dhe Durres
Tirane, ofrohet vend pune Shites/e ne CREW SHOP
Sound Technican ne Krociera
CREW Shop kerkon Menaxher Shitjesh
CREW Shop kerkon Menaxhere Marketingu
CREW SHOP kërkon punonjëse zyre,
Kërkohet Shofer në Tiranë
CREW Shop, kerkon Ekonomist/e per dyqanet ne Tirane dhe Durres
TSTS Group kerkon per zyrat Tirane dhe Durres, Asistent/e Administrative
CREW Shop, kerkon Menaxher/e shitjesh per dyqanet ne Tirane dhe Durres
CREW Shop, kerkon shites/e per dyqanet ne Tirane dhe Durres
Tirane, ofrohet vend pune Shites/e ne CREW SHOP
Kekohet Shites/e ne Boutique ne Krociera
Kerkohet Asistente zyre ne Tirane
Kamarier/e ne Krocera, Paga Neto duke filluar nga 1200 usd
Bartender ne Krociere, paga duke filluar nga 1300 usd neto
Kerkohet Kasap; Pagesa duke nisur nga 1200 $.
CREW Shop, kerkon Ekonomist/e per dyqanet ne Tirane dhe Durres
Kerkohet Asistent/e zyre ne Durres
Tirane, ofrohet vend pune Shites/e ne CREW SHOP
Durres, ofrohet vend pune Shites/e ne CREW SHOP
Sound Technican ne Krociera
Kuzhinier/ Ndihmes kuzhinier" ne tragete pasagjeresh
Frigoferist" ne tragete/krocera
Kerkohet Kuzhinier/ Ndihmes kuzhinier ne tragete - Paga 945 $
Kerkohet Deck Boy për tragetet GNV / Paga 945 $
Kerkohen punonjës sherbimi/ kamarier/ banakier/ punonjes ne mense" - Paga 945 $
Kamarier ne Yacht Club ne krocere. Paga 1690 $
Kerkohet Hidraulik ne tragete/krocere
Kerkohet shofer ne transportin e kontejnereve
Kerkohet tapicier per te punuar ne Krociera
Kerkohet mekanik ne tragetet italiane
Kerkohet Shites/e ne Duty Free ne anije
KERKOHET SOUND TECHNICIAN NE BORDIN E KROCERAVE MSC
Kerkohet Steward ne tragete/ Paga 945 $ neto
KERKOHET DJ NE BORDIN E KROCERAVE MSC
CREW Shop kerkon Shites
Kerkohet Fitness Instructor ne Bordin e Krocerave MSC
CREW Shop kerkon Menaxher Shitjesh
Bartender. Paga fillestare 1300 $ neto
Kamarier/e. Paga fillestare 1200$+bonuse
CREW Shop kerkon Menaxhere Marketingu
Custom & Immigration Purser ne Krociera
Media Manager ne "COSTA CROCIERE"
Casino Dealer ne Krociera
TV Programmer
Adult Animator
Hospitality Operator
Tour Expert
Fotograf/e
Media Manager ne "COSTA CROCIERE"
Cashier Operator ne Krociera
"Saldator" ne tragete
Elektricist ne traget
Recepsioniste ne traget GNV
Masazhator ne Krociera
Oficer Finance
Instruktor vallezimi
Punonjes per SPA per ne Tragete dhe Krocera
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
Custom & Immigration Purser ne Krociera
Hospitality Operator ne COSTA CROCIERE
Oficer finance
GNV Deck Boy
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
"Custom & Immigration Purser” në krociera
"Sound Technican”
GNV Deck Boy
Kamariere ne krociera
Children/Teen Animator
STEWARD
Punesim ne krocierat MSC
"Steward" ne anije pasagjeresh ne tragete.
Shites/e në Duty Free
Tapicier ne Krociera
Shofer ne transportin e konteniereve
Kamariere per Resorte ne Itali
Kamariere ne resorte ne Itali
Hidraulik ne traget/krociera
Hidraulik ne tragete/krocera
Kerkohet Inxhinier Mekanik, paga 4200$ neto
Hidraulik ne traget/krociera
Cabin Boy ne traget
Shitës/e në DUTY FREE në anije
STEWARD ne tragetet GNV
Kerkohen Tapicier ne Krociera/Tragete
Saldator, Elektricist dhe Hidraulike ne Tragete/Krocera
Menaxher/e shitjesh me eksperience te CREW Shop, Kompleksi Delijorgji
Rekrutues/e me eksperience
Specialisti i Modës
Kërkojmë për tragetet GNV Deck Boy
"Adult Animator” në bordin e krociereve të saj.
TSTS Group, si kompani ndërmjetëse ofron mundësinë e punësimit për "Frigoferist" ne tragete/krocera
"Casino Dealer”
Hidraulik ne traget/krociera
Kamariere ne resorte ne Itali
"Saldator" ne tragete pasagjeresh.
"Custom & Immigration Purser” në bordin e krociereve të saj.
Ofrojme punesim ne Krocierat e Msc
Elektricist ne krociera
Punesim ne tragete te Gnv
Punesim ne Krociera
Recepsioniste në bordin e trageteve
Kamariere ne tragete
Masazhator ne Krociera
Instruktor vallezimi
"Punonjës shërbimi" / "Steward"
"Media Manager
"Sound Technican”
Kerkojme Steward per tragete GNV.
Kerkojme saldator, elektricist dhe hidraulik ne kroeciera.
Kerkohen tapicier ne Krociera/Tragete
Specialisti i Modës
Hidraulik ne tragete/krocera
"Media Manager” ne "COSTA CROCIERE"
"Sound Technican”
"Casino Dealer”
TV Programmer
Children/Teen Animator”
"Adult Animator”
Hospitality Operator
"Tour Expert
"Fotograf/e
"Shites/e" në Duty Free në anije
"Media Manager
Kamariere per Resorte ne Itali,
Cashier Operator në Krociera
"Kuzhinier/ Ndihmes kuzhinier" ne tragete pasagjeresh.
"Frigoferist" ne tragete/krocera
Steward ne Tragete/Krociera
Kamariere ne resorte ne Itali
Saldator ne tragete
"Custom & Immigration Purser”
Punesim ne krocierat MSC.
Elektricist ne traget
Punesim ne tragete GNV
Punesim ne krociera
Recepsionite ne traget
Kamariere ne krociera
Masazhator ne krociera
Oficer Finance
Instruktor vallezimi
Punonjes per SPA per ne Tragete dhe Krocera
"Steward" ne anije pasagjeresh ne tragete.
Steward ne Tragete/Krociera
"Media Manager” ne "COSTA CROCIERE"
Media Manager ne Krociera
Sound Technican ne Krociera
Casino Dealer ne Krociera
TV Programmer”
TV Programmer ne Costa Crociere
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
Children/Teen Animator ne Costa Crociere
Adult Animator ne COSTA CROCIERE
Hospitality Operator ne COSTA CROCIERE
Tour Expert ne COSTA CROCIERE
Fotograf/e ne COSTA CROCIERE
Deck Boy
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Media Manager ne Krociera
Vajza Kamariere ne Resort ne Itali
Cashier Operator
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Frigoferist ne Tragete/Krocera
Steward ne Tragete/Krociera
Kerkohen Kamerier Restoranti ne Krociera.
Saldator ne Tragete/Krocera
Custom & Immigration Purser ne Krociera
Mundesi Punesimi ne Krocerat MSC
Hidraulik ne Traget
Elektricist ne traget
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Recepsioniste ne traget
KERKOHEN VAJZA KAMARIERE NE TRAGET/ RROGA 1200 EURO NETO
Kerkohen masazhator per Krociera.
Oficer finance
Instruktor Vallezimi
Fitness Instructor per Tragete/Krocera
Punonjes per SPA per ne Tragete dhe Krocera
Durres, kerkohet Asistente Administrative
Shitese te CREW SHOP, Kompleksi Delijorgji
Kerkohet Fitness Instructor per ne Tragete dhe Krocera
Punonjes per SPA per ne Tragete dhe Krocera
Kerkohet Parukier/e per ne Tragete dhe Krocera
Mekanik ne Tragete dhe Krocera
Mundesi Punesimi ne Krocerat MSC
Recepsioniste ne traget
Saldator ne Tragete/Krocera
Hidraulik ne Traget
Elektricist ne traget
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Kamarier/e ne tragete, Paga neto 2000 euro/muaj
Steward ne Tragete me Gjuhe Spanjolle, Paga Neto 900 Euro
Cashier Operator
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Steward ne Tragete/Krociera
Deck Boy
Bartender ne Krociere
Kerkohet Shites/e ne DUTY FREE ne anije
Media Manager ne Krociera
Media Manager ne Krociera
Casino Dealer ne Krociera
Sound Technician ne Krociera
DJ (DISK JOKEY) ne Krociera
TV Programmer ne Costa Crociere
Children/Teen Animator ne Costa Crociere
Adult Animator ne COSTA CROCIERE
Tour Expert ne COSTA CROCIERE
Fotograf/e ne COSTA CROCIERE
Shitese ne CREW SHOP (te Kompleksi Delijorgji)
Mekanik ne tragete italiane
Recepsioniste ne traget
Elektricist ne traget
Hidraulik ne Traget
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Kamarier/e ne Tragete/ Krocera, Paga Neto 2000 Euro
Steward ne Tragete, Paga Neto 900 Euro
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Cashier Operator
Deck Boy
Steward ne Tragete/Krociera
Kerkohet Shites/e ne DUTY FREE ne anije
Children Animator ne Costa Crociere
Fotograf/e ne COSTA CROCIERE
Mekanik ne Tragete Italiane
Shitese ne CREW SHOP (te Kompleksi Delijorgji)
Recepsioniste ne traget
Hidraulik ne Traget
Elektricist ne traget
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Cabin Boy
Cashier Operator
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Steward ne Tragete/Krociera
Cabin Boy
Deck Boy
Rekrutues/e me eksperience
Shitese ne CREW SHOP (te kompleksi Delijorgji)
Mekanik per tragetet italiane
Ekonomist/e ne Krociera
Recepsioniste ne traget
TSTS Group, kerkon te punesoje Shefe Finance me eksperience.
Eletricist ne traget
Rekrutues/e me eksperience
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Cashier Operator/e
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Cashier Operator
Steward ne Tragete/Krociera
Deck Boy
Cabin Boy
Steward ne Tragete/Krociera
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Shitese
Shitese ne CREW SHOP
Eletricist ne traget
Rekrutues/e me eksperience
Cashier Operator
Recepsioniste ne traget
Ekonomist/e në Krociera
Elektricist ne traget
Mekanik per tragetet italiane
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Recepsioniste ne traget
Steward ne Tragete/Krociera
Punesim ne anije
Cashier Operator
Kuzhinier/ Ndihmes Kuzhinier
Steward ne Tragete/Krociera
Cabin Boy
Elektricist ne traget
Deck Boy
Ndihmes Mekanik me/pa eksperience
Punesim Detar
Ndihmes mekanik ne tragete
Engine Boy ne tragetet italiane
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Steward ne Tragete/Krociera
Punesim ne anije
kerkohet ekonomist/e
kerkohet mekanik
Recepsioniste ne traget
Mundesi Punesimi ne Tragetet GNV
Mekanik per tragetet italiane
kerkohet ekonomist/e
Mundesi punesimi ne tragetet GNV
Elektricist ne traget
Elektricist ne traget
Deck Boy
Engine Boy ne tragetet italiane
Punesim detar
Ndihmes mekanik me dhe pa eksperience
punësim detar
Ndihmes mekanik me dhe pa eksperience
Engine Boy ne tragetet italiane
Shitës/e në DUTY FREE në anije
punësim detar
Shitese
Punesim Detar
Staf per Tragete
Staf per Tragete/Krociera
Deck Boy
Steward ne Tragete/Krociera
steward
Asistente zyre Durres
Kamarier/e
Asistente Zyre Durres
Recepsioniste ne Traget
Mekanik ne tragetet italiane
Engine Boy ne tragetet italiane
Shitës-Shofer
Ekonomiste
Ekonomiste-Shitese
Shitës/e në DUTY FREE në anije
Eletricist ne traget
Ndihmes mekanik per traget/ edhe pa eksperience
Shitese
Staf per Tragete
Punesim ne Traget, Elektricist
Steward
Steward Tragete/Krocera
Deck Boy
Staf per Tragete
Punesim ne Anije
Engine Boy ne Tragetet Italiane
Mekanik per tragete italiane
Hidraulik ne Traget
Asistente Zyre Durres
Ekonomiste
Ekonomiste
Ekonomiste
Recepsioniste
Recepsioniste
Banakier/e
Kamarier/e
Ekonomiste-Shitese
Mekanik per tragete italiane
Engine Boy ne Tragetet Italiane
Mundesi Punesimi ne Tragetet/ GNV
Recepsioniste
Shitese ne Traget
Shitese
Steward
Shitese ne Traget
Punesim ne traget , ofroj vend pune Elektriçist ne traget
Ekonomiste
Shitese
Kerkojme Rekrutuese me eksperience
PUNESIM NE ANIJE
Mundesi punesimi ne Tragete / GNV
STAF PER TRAGETE
Deck Boy
STEWARD - TRAGETE, KROCIERA
Mekanik per tragete italiane
Ndihmes mekanik per traget/ edhe pa eksperience
Kuzhinier/ Ndihmes kuzhinier ne traget/ PAGA 1229 $
Shites
Magazinier -shites
Kerkojme kamarier
Kerkojme banakier
Kerkojme ekonomiste-shitese
Asistente Zyre Durres
Recepsioniste
ENGINE BOY-TRAGETET ITALIANE
Mundesi punesimi ne Tragetet / GNV
Steward
Punesim ne traget , ofroj vend pune Karpentier ne traget /paga 900 $
Punesim ne traget , ofroj vend pune Hidraulik /paga 750 Euro
Lektor per trajnime STCW
CABIN BOY
Engine Boy/Mekanik
PUNONJES SHERBIMI NE TRAGET
PUNONJES SHERBIMI NE TRAGET
CREW VACANCIES FOR FERRIES
Mekanik dhe ndihmes mekanik ne tragete
Mundesi Punesimi
Engine Boy
Steward-Kompania GNV
Deck Boy
Punesim ne yacht, ofroj vend pune steward ne yacht/ PAGA 1500 EURO ne muaj
Kerkojme Infermiere
Kerkojme Mjek/e te Pergjithshem
Ekonomiste / Rekrutuese – TSTS Group
Recepsioniste
STAF PER TRAGETE ITALIANE
Recepsioniste
STAF PER TRAGETET ITALIANE
Njoftim per asistent/e zyre prane zyrave te Tsts Group
Steward-Kompania GNV
Engine Boy
REKRUTUESE (F) DURRES
Engine Boy
Punesim ne anije
Sekretare Administative
Asistente Zyre Durres
Punesim ne Tragete
Staf per Anije per shtetasit e Kosoves
Mjek Anestezist
PUNESIM NE KROCERE
PUNESIM NE KROCERE
Steward
Mundesi punesimi ne Tragete
Asistente zyre
Steward
Kerkohen Saldatore / Marangoz
Kerkohet asistente zyre TSTS Group
Ndihmes/KUZHINIER-E NE ANIJET E COSTA CROCIERE
Pozicione te lira pune ne resorte me 4 dhe 5 yje ne MALTE
Mundesi Punesimi ne Malte
Kamarier ne Malte
Recepsioniste ne Malte
Housekeeping Malte
Punesime ne Malte
Punesim ne Kantier Detar Malte
Kuzhinier per Krocera.
REKRUTUESE (F) DURRES
REKRUTUESE (F) DURRES
NDIHMES KUZHINIER
Chef De Partie Baker No-Eu
Ndihmes/PASTICIER-E NE ANIJET E COSTA CROCIERE
Mjek i pergjithshem
Demi Chef Baker - Costa Crocere
SHITESE E DYTE
PUNESIME NE KROCERE
PUNESIM NE COSTA CROCIERE
Bartender
Kerkohet juriste prane zyrave TSTS GROUP ne Durres
COOK ASSISTANT
Hostess ne Kroçera
Shef ekzekutiv kuzhinier.
PUNESIM NE KROCERE DEMI CHEF DE PARTIE
Yacht Stewardess
Kamarier
NDIHMËS KUZHINIER/E NË TRAGETET ITALIANE
KAMARIER
Kamarier - Banakier Ne Tragete
Bartender
Recepsion
Kerkohet Juriste (F) Durres
Steward
SALDATORE NE MALTE ,KORRIK 2018
Saldator
Ass Zyrtar Inventari
Asistent/e Magazine
Bartender(Showman).
STEWARD-TRAGETET ITALIANE
EXECUTIVE CHEF-COSTA CROCIERE
ENGINE BOY
Kuzhinier
NDIHMES KUZHINIER/Gjuha Gjermane
Kuzhinier
SHEF KANTIERI
OFERTE PUNESIMI - AB SEMAN - ENGINE BOY
INTERNATIONAL HOST/HOSTESS
Juriste/Rekrutuese - DURRES
Operatore në Kroçera
INTERNATIONAL HOST/HOSTESS -COSTA CROCIERE
CASHIER/COSTA CROCIERE
ENGINE BOY-TRAGETET ITALIANE
AB Seaman
Teknik BARI
Teknik Ndricimi
Asistent magazinier-COSTA CROCIERE
EKSPERT PRODUKTESH
Kuzhinier per kuzhine japoneze
KAMARIER NË KOMPANINË E TRAGETEVE GNV PËR SHTETASIT E KOSOVËS.
Punonjës/e Kazinoje
Teknik Audio
Hotel Service Staff for Ro-Ro/Passenger Vessels (Germany-Spain)
HOSPITALITY OPERATOR
STEWARD/ESS GERMAN SPEAKING
Mbikëqyrës i Sigurimit të Cilësisë-NATO-Kosove
Teknik Audio
Teknik/programues televizioni tek Costa Crociere
Teknik Audio
FOTOGRAF TEK COSTA CROCIERA
Mekanik ne Bari-Itali
ELEKTROAUT(ITALI)
MEKANIK (ITALI)
BANAKIER NE KOMPANINE E TRAGETE GNV PER SHTETASIT E KOSOVES.
Chef De Partie
Asistent/e Magazine
Lektor me kohë të pjesshme për kurset e mashinerisë pranë kompanisë TSTS-Group!
Lektor me kohë të pjesshme për kursin skipper pranë kompanisë TSTS-Group!
TOUR EXPERT
Lektor me kohë të pjesshme pranë kompanisëTSTS-Group!
Kamarier
KAMARIER
Menaxher Kateringu-Kosove
Shef kuzhine-NATO-KOSOVE
Menaxher I dhomes se ngrenies-Kosove
Ndihmës kuzhinier/e
TOUR EXPERT
AUDIO TECHNIC/COSTA CROCIERA
KUZHINIER
MEKANIK (ITALI)
Hospitality Operator
FOTOGRAF NE KROCERE
RECEPSIONIST/E
Lektor prane kompanise TSTS-Group!
Kuzhinier per kuzhine japoneze
Bebisiter
Animatore per femije
Kamarier - Banakier Tirane
Kuzhinier per Krocera Luksoze
Nd-Kamarier ne krocere luksoze.
Demi Chef De Partie
Staf për restorant( KROCERA AMERIKANE)
Sanitare
LLAMARINIST(ITALI)
MEKANIK (ITALI)
Instruktor prane kompanise TSTS-GROUP!
Ekonomiste dhe Menaxhere Hr
Shërbim Klienti/Kasa
REKRUTUESE (F)
Rekrutuese/Juriste
Kamarier ne Krocere Luksoze
KAMARIER ME EKSPERIENCE
NDIHMES KUZHINIER/E NE KOMPANINE E TRAGETE GNV
Demi Chef De Partie Pastry
Chef De Partie Pastry
Ndihmes Zyrtar i Inventarizimit.
Juriste/Rekrutuese
Instruktor- Kuzhinier
ASISTENT LOGJISTIKE
Prezantues Makinash
PLUMBER
Sanitare
Rekrutuese (Gjuha Bullgare)
LLAMARINIST(ITALI)
JURISTE(REKRUTUESE) NE KOMPANINE TSTS-GROUP
Jurist (M)
Jurist (M)
Oficer I Sigurise se Fasilitetit Portual-Projekti TAP
REKRUTUESE prane Kompanise TSTS GROUP TIRANE
OFERTE PUNESINI NGA HOTEL HILTON GARDEN INN - TIRANE
NDIHMES KUZHINIER
INTERNATIONAL HOST/HOSTESS
NDIHMES KUZHINIER
Hospitality Operator
FOTOGRAF
ADULT ANIMATOR
CASHIER OPERATOR NE KROCERE
Llamarinist (Itali)
ELEKTROAUT (ITALI)
FOTOGRAF NE KROCERE
ANIMATORE PER FEMIJE TE COSTA CROCIERE
OFERTE PUNESIMI - AB SEMAN - ENGINE BOY
OFERTE PUNESIMI - AB SEMAN - ENGINE BOY
Mundesi punesimi per shtetasit nga kosova
ADULT ANIMATORE TE COSTA CROCERE
FOTOGRAF NE KROCERE
EKONOMISTE
SHOFER
Llamarinist (Itali)
REKRUTUESE prane Kompanise TSTS GROUP TIRANE
FOTOGRAF NE KROCERE - QERSHOR 2018
ADULT ANIMATORE NE KROCERE - QERSHOR 2018
ANIMATORE PER FEMIJE NE KROCERE -QERSHOR 2018
OFERTE PUNESIMI NGA SHEGA TRANS per Punonjes Operacional (Agjent) ne Portin e Durresit
REKRUTUESE prane Kompanise TSTS GROUP Tirane
SHITES PARFUMERIE/BOUTIQUE NE TRAGETET ITALIANE
PROJEKT INXHINIER/INXHINIER MEKANIK
MARINAR PRANE BORDIT TE ANIJEVE GNV - QERSHOR 2018
EKONOMIST/E PRANE ZYRAVE TSTS GROUP Tirane
Ekononist/e prane zyrave TSTS Group Tirane
PROJEKT INXHINIER/INXHINIER MEKANIK
PUNONJES OPERACIONAL- PORTI SHENGJINIT
OFERTE PUNESIMI - 10 CABIN BOY
HOUSEKEEPER NE DUBAI
SHITES/E PARFUMERIE/ BOUTIQUE NE TRAGETET ITALIANE
Kerkohet Inxhinier Ndertimi ose Inxhinier Mekanik
MUNDESI PUNESIMI NE BORDIN E ANIJEVE GNV (QERSHOR 2018)
HOUSEKEEPER MALTA HOTEL
DADO NE DUBAI
FEMALE COOK NE DUBAI
MARANGOZ NE MALTE ,KORRIK 2018
BOJAXHI NE MALTE ,KORRIK 2018
MASAZHATORE NE MALTE ,KORRIK 2018
PROJECT MANAGER NE MALTE ,KORRIK 2018
OPERATOR VINCI NE MALTE ,KORRIK 2018
MANIKYRISTE NE MALTE ,KORRIK 2018
Punonjes mirembajtje prane zyrave TSTS GROUP Durres
SHOFER PRANE ZYRAVE TSTS GROUP DURRES
Kerkohet EKSPERT LOGJISTIKE prane zyrave te TSTS GROUP DURRES
Kerkohet juriste ( rekrutuese ) ne zyrat e TSTS GROUP Durres
Intership per ekonomiste prane zyrave TSTS GROUP Tirane
TSTS Group kërkon "Punonjës shërbimi" ne tragete pasagjeresh
Yacht Stewardess / Housekeeping
TSTS Group kërkon Yacht stewardess/ masseuse ( masazhatore )
Hotel ne Malte / Housekeeping
Kerkohet Juriste me eksperience ne zyrat e TSTS GROUP DURRES
HEALTH AND SAFETY OFFICER IN ALBANIA
Yacht stewardess/masseuse (masazhatore)
Kerkohet ekonomiste me eksperience ne zyrat e TSTS GROUP TIRANE
Kerkohet Rekrutuese me eksperience ne zyrat e TSTS GROUP DURRES
HOUSEKEEPER DUBAI HOTEL
Punonjes Sherbimi ne Tragete
STEWARD - GUEST SERVICE
HOSPITALITY SERVICE SPECIALIST
Dancing Maestro
Lektor - TSTS Group Tirane
Guest Service - ne anije Crociera
Kuzhinier / Ndihmes Kuzhinier
Telemarketing Sales Personnel
REKRUTUES - TSTS GROUP TIRANE
Steward-Linja Puerto Rico
JURISTE
JURISTE
RECEPSIONIST
Pursers
Chief Stewards
Receptionists fluent in multiple languages
Stewards for Duty Free Shop and Catering
CASINO DEALER
Asistente Zyre
Casino Dealer
BALERINE
PROFESORE PER TRAJNIME NE FUSHEN DETARE & INDUSTRIALE
PROFESORE PER TRAJNIME NE FUSHEN DETARE
ANIMATOR FEMIJESH
Animator
ASISTENTE ZYRE
PROFESORE PER TRAJNIME NE FUSHEN DETARE
Steward
Oferte punesimi ne Crociera
PASTICIER / KUZHINIER
STWEARD - GUEST SERVICE
PASTICIER / KUZHINIER
Pasticier
BALERINES
Lektor
MARITIME SECURITY OPERATOR / OPERATOR I SIGURISE DETARE
FRIGORIFERIST
KUZHINIER
Lektor
Tour Guide
First cooks - Kryekuzhinier (ekuipazh anije)
Assistant Cooks - As/Kuzhinier (ekuipazh anije)
Galley Utility - Ndihmes ne Kuzhine (ekuipazh anije turistike)
Youth Counselor - Keshilltar (ekuipazh anije)
Assistant Pantry man - As/Magazinier
STEWARD / STEWARDESS
Parukier
Casino Croupiers / Krupiere ne Kazino
Kapiten/Oficer Anije
Assistant Pastry man - As/Pasticier (ekuipazh anije)
Photographer - Fototgraf (ekuipazh anije)
Assistant Pantry man - As/Banakier (ekuipazh anije)
Animator
MARITIME SECURITY OPERATOR/ OPERATOR I SIGURISE DETARE
STEWARD
Tema Safety & Training Sistemi Durres, ofron mundesi punesimi Steward për vajza dhe djem