- Personi duhet të jetë i gatshëm të udhëtojë.
- Personi duhet të mos pijë duhan.


Data e aplikimit të fundit : 24 Mars 2018
Email :
Fjalëkalimi :