- Personi duhet të jetë i gatshëm të udhëtojë.
- Personi duhet të mos pijë duhan.


Data e aplikimit të fundit : 8 Prill 2017
Email :
Fjalëkalimi :