Sistemi i Menaxhimit të automjeteve
Sistemi i Menaxhimit te Automjeteve eshte ndertuar qe ju te krijoni nje arkive te besueshme per automjetin tuaj.

Krijoni automjetin tuaj, percaktoni personat e autorizuar qe mund te regjistrojne te dhena ne lidhje me automjetin, filloni te depozitoni te dhenat ne lidhje me automjetin tuaj. Mos harroni me se: kur e keni ndryshuar vajin e makines, kur keni blere karburant, sa keni paguar per parkimin.

Sistemi i Menaxhimit te Automjeteve eshte falas.
Email :     Fjalëkalimi :