Kujtesë
Kujtesat jane krijuar, qe ju ta menaxhoni kohen ne menyre me te mire dhe me eficente.

Per cdo gje qe ju doni te kujtoni, krijoni nje Kujtese Anegino, dhe Anegino tju dergoje ju e-mail per kujtesen, ne daten dhe oren qe ju keni percaktuar. Kete nuk e keni vetem per vete por, mund t'u dergoni kujtesa dhe kontakteve tuaja ne Anegino (per te bere kete, Kontakti juaj Anegino, duhet tju percaktoje ju si kontakt qe mund t'i dergoje kujtesa).

Kujtesa Anegino eshte falas.
Email :     Fjalëkalimi :