Si të aktivizoni rezymenë tuaj në Anegino?

Në mënyrë që të aktivizoni rezymenë tuaj, ju duhet të plotësoni të gjithë informacionin e renditur nga 1 në 6.Pasi plotësoni të gjithë atë informacion, klikoni "Pasive" dhe aktivizoni rezymenë ne faqen që do ju hapet.

Pika 1: Ju duhet të plotësoni informacionin tuaj si në figurë. Aplikanti që ka hapur një llogari në Anegino ka lindur me 12 Prill 1975, është i gjinisë Mashkull, nuk pi duhan dhe ka patentë makine. Ai ka dy kombësi, shqipëtare dhe gjermane.

Pika 2: Ju duhet të jepni informacion për gjuhët që ju njihni. Aplikanti është folës i gjuhës amëtare shqipe, është njohës shumë i mirë i gjuhës italiane dhe ka nivel mesatar të njohjes së gjuhës gjermane.

Pika 3: Që rezymeja juaj të jetë aktive ju duhet të ngarkoni një foto në nje format të tillë.

Pika 4: Në pikën 4 ju duhet të zgjidhni një fushë në të cilën ju doni të specializoheni dhe aplikanti ka zgjedhur Avokatinë si një të tillë.

Pika 5: Në pikem 5 ju duhet të vendosni Industrinë ku keni dëshirë të punoni dhe kjo zgjedhje për aplikantin është Ndërtim.

Pika 6: Në kutinë bosh ju duhet të shkruani një objektiv që doni të arrini në karrierën tuaj. Aplikanti kërkon të bëhet një specialist në fushën e të drejtës së pronës.