- Personi duhet të jetë i gatshëm të udhëtojë.

Aftësitë
  • I besueshëm
  • I përgjegjshëm
  • Mësoj shpejt


Data e aplikimit të fundit : 5 Mars 2024
Email :
Fjalëkalimi :