Aftësitë
  • Bindës i të tjerëve
  • I adaptueshëm
  • I besueshëm
  • Këshillues
  • Manaxhues efikas i kohës
  • Mbikëqyrës i punëve
  • Shërbim i mirë klienti
  • Shpenzime buxheti


Data e aplikimit të fundit : 5 Mars 2020
Email :
Fjalëkalimi :