1.Të kenë mbaruar arsimin e lartë për menaxhim finance me rezultate të larta.
2.Të ketë aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze ,(preferohet si gjuhë
e dytë greqishtja).
3.Te jetë i moshës nga 28-35 vjec.
4.Të ketë eksperiencë të mëparshme në këtë fushë jo me pak se 3 vjet.
5.Të ketë aftësi menaxhimi e komunikimi.
6.Ju lutemi, sigurohuni që të plotësoni çdo informacion të rezymesë tuaj në Anegino


Data e aplikimit të fundit : 26 Shkurt 2012
Email :
Fjalëkalimi :